O2 Športová akadémia
Mateja Tótha

Nedostatok pohybu u detí je problém, ktorý sa čoraz viac prehlbuje. Jedným z riešení je O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú môžete aj tento rok vyhrať pre svoje deti. Prihláste do súťaže vašu základnú školu a doprajte svojim deťom dostatok pohybu pod vedením tímu olympijského víťaza Mateja Tótha.

24x O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

Prihlásiť školu
Viac o fungovaní súťaže

Čo môže vaša škola vyhrať?

V tomto ročníku súťaže môžu školy získať:

24x

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

pre 1. – 4. ročníky základných škôl. Víťazná škola získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

8x

balík športových pomôcok a vyškolenie pedagóga

metodikou ŠAMT. Vďaka tomu môže škola implementovať inovatívne prvky metodiky ŠAMT aj do vyučovacieho procesu ostatných žiakov školy.

Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu do 05. 12. 2022 a telefonicky do 07. 12. 2022.

Prihlásiť sa do súťaže

Prihláste školu do súťaže

Do súťaže sa už prihlásilo 411 základných škôl z celého Slovenska.
Základné školy prihlásené do súťaže minulý rok boli do súťaže zapojené automaticky.

49 40 46 48 53 46 69 60

Ako funguje súťaž?

Prihlasovanie

Školu môže do súťaže nominovať ktokoľvek - zadaním e-mailu riaditeľa alebo riaditeľky školy. Na tento e-mail príde neskôr odkaz na záväzné prihlásenie do súťaže.

Hlasovanie

Hlasovať je možné jedenkrát denne za jednu základnú školu. Hlasovanie, aj overovacie SMS sú bezplatné.

Férové pravidlá

Aby boli zabezpečené férové podmienky pre všetkých súťažiacich, hlasy sú overované zadaním telefónneho čísla.

Dôležité dátumy

Prihlasovanie škôl
je otvorené od 5. októbra 2022
do 30. novembra 2022
Hlasovanie prebieha
od 20. októbra 2022
do 30. novembra 2022
Víťazi budú
zverejnení 7. decembra 2022

Kompletné pravidlá a štatút súťaže

Ak máte otázky, napíšte nám.